Go to Top

Box-Baterije

box-baterije
Naziv: COSMOS 1
Sifra: GWP300
Broj raketa: 10
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 18/1

 

 

box-baterije
Naziv: MARS
Sifra: GWC1060
Broj raketa: 16
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 18/1

 

 

box-baterije
Naziv : JUPITER
Sifra: GWC2571
Broj raketa: 16
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 18/1

 

 

box-baterije
Naziv: SATURN
Sifra: GWC2572
Broj raketa: 16
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 18/1

 

 

box-baterije
Naziv: COCTAIL
Sifra: GWC1338
Broj raketa: 25
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 8/1

 

 

box-baterije
Naziv: EXOTIC
Sifra: GWC107
Broj raketa: 25
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 8/1

 

 

box-baterije
Naziv: GALAXY
Sifra: GWC1505
Broj raketa: 25
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 8/1

 

 

 

box-baterije
Naziv: JUNGLE
Sifra: GW4203
Broj raketa: 25
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 8/1

 

 

box-baterije
Naziv: KEOPS
Sifra: SM9807
Broj raketa: 25
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 8/1

 

 

box-baterije
Naziv: PLATINUM
Sifra: GWM5046
Broj raketa: 50
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 4/1

 

 

box-baterije
Naziv: SPIDER BRIGE
Sifra: GW121C
Broj raketa: 100
Kalibar: 20mm
Pakovanje u kartonu: 2/1

 

 

box-baterije
Naziv: DUBAI
Sifra: SSD33
Broj raketa: 18
Kalibar: 25mm
Pakovanje u kartonu: 6/1

 

 

box-baterije
Naziv: LONDON
Sifra: GP507
Broj raketa: 18
Kalibar: 25mm
Pakovanje u kartonu: 6/1

 

 

box-baterije
Naziv: MOSCOW
Sifra: GH1013
Broj raketa: 18
Kalibar: 25mm
Pakovanje u kartonu: 6/1

 

 

box-baterije
Naziv: NEW YORK
Sifra: GP499
Broj raketa: 18
Kalibar: 25mm
Pakovanje u kartonu: 6/1

 

 

box-baterije
Naziv: PARIS
Sifra: GWC53001
Broj raketa: 18
Kalibar: 25mm
Pakovanje u kartonu: 6/1

 

 

box-baterije
Naziv: SHOWTIME 1
Sifra: GWC53001
Broj raketa: 50
Kalibar: 25mm
Pakovanje u kartonu: 4/1

 

 

box-baterije
Naziv: SHOWTIME 2
Sifra: GWC53001
Broj raketa: 50
Kalibar: 25mm
Pakovanje u kartonu: 4/1

 

 

box-baterije
Naziv: MEGAMIX 1
Sifra: GWC53001
Broj raketa: 100
Kalibar: 25mm
Pakovanje u kartonu: 2/1

 

 

box-baterije
Naziv: MEGAMIX 2
Sifra: GWC53001
Broj raketa: 100
Kalibar: 25mm
Pakovanje u kartonu: 2/1

 

 

box-baterije
Naziv: PROFI BOX 1
Sifra: SM1510
Broj raketa: 18
Kalibar: 30mm
Pakovanje u kartonu: 4/1

 

 

box-baterije
Naziv: PROFI BOX 2
Sifra: SM1013
Broj raketa: 18
Kalibar: 30mm
Pakovanje u kartonu: 4/1

 

 

 

box-baterije
Naziv: PROFI BOX 3
Sifra: SM1013
Broj raketa: 18
Kalibar: 30mm
Pakovanje u kartonu: 4/1

 

 

box-baterije
Naziv: PROFI BOX 4
Sifra: SM1601
Broj raketa: 18
Kalibar: 30mm
Pakovanje u kartonu: 4/1

 

 

box-baterije
Naziv: PROFI BOX 5
Sifra: SSM1002
Broj raketa: 18
Kalibar: 30mm
Pakovanje u kartonu: 4/1

 

 

box-baterije
Naziv: PROFI BOX 6
Sifra: SSM1002
Broj raketa: 18
Kalibar: 30mm
Pakovanje u kartonu: 4/1

 

 

 

box-baterije
Naziv: ENERGY 1
Sifra: SSM1205
Broj raketa: 32
Kalibar: 30mm
Pakovanje u kartonu: 3/1

 

 

box-baterije
Naziv: ENERGY 2
Sifra: SM0639
Broj raketa: 32
Kalibar: 30mm
Pakovanje u kartonu: 3/1

 

 

box-baterije
Naziv: UNIVERSAL
Sifra: SM0633
Broj raketa: 50
Kalibar: 30mm
Pakovanje u kartonu: 2/1

 

 

 

box-baterije
Naziv: SPECTACLE
Sifra: SM0618
Broj raketa: 50
Kalibar: 30mm
Pakovanje u kartonu: 2/1