Go to Top

Box-Baterije


Naziv proizvoda: COSMOS 1
Broj pucnja: 10
Kalibar: 20mm
Cena: 700 RSD

 


Naziv proizvoda: VENUS
Broj pucnja: 16
Kalibar: 20mm
Cena: 990 RSD

 


Naziv proizvoda: KEOPS
Broj pucnja: 20
Kalibar: 25mm
Cena: 1500 RSD

 


Naziv proizvoda: JUNGLE
Broj pucnja: 25
Kalibar: 20mm
Cena: 1500 RSD

 


Naziv proizvoda: GALAXY
Broj pucnja: 25
Kalibar: 20mm
Cena: 1500 RSD

 


Naziv: LAS VEGAS
Broj pucnja: 35
Kalibar: 20mm
Cena: 2800 RSD

 


Naziv proizvoda: PLATINUM
Broj pucnja: 50
Kalibar: 20mm
Cena: 3000 RSD

 


Naziv proizvoda: SPIDER BRIGE
Broj pucnja: 100
Kalibar: 20mm
Cena: 6000 RSD

 


Naziv proizvoda: MOSCOW
Broj pucnja: 19
Kalibar: 25mm
Cena: 2000 RSD

 

Naziv proizvoda: NEW YORK
Broj pucnja: 19
Kalibar: 25mm
Cena: 2000 RSD

 

Naziv proizvoda: PARIS
Broj pucnja: 19
Kalibar: 25mm
Cena: 2000 RSD

 

Naziv proizvoda: ENERGY 1
Broj pucnja: 32
Kalibar: 25mm
Cena: 3800 RSD

 

Naziv proizvoda: PROFESIONAL
Broj pucnja: 35
Kalibar: 25mm
Cena: 4900 RSD

 


Naziv proizvoda: SHOWTIME 1
Broj pucnja: 50
Kalibar: 25mm
Cena: 5500 RSD

 


Naziv proizvoda: SHOWTIME 2
Broj pucnja: 50
Kalibar: 25mm
Cena: 5500 RSD

 


Naziv proizvoda: MEGAMIX 1
Broj pucnja: 100
Kalibar: 25mm
Cena: 11000 RSD

 


Naziv proizvoda: PROFI BOX 3
Broj pucnja: 19
Kalibar: 30mm
Cena: 3300 RSD

 

Naziv proizvoda: PROFI BOX 5
Broj pucnja: 19
Kalibar: 30mm
Cena: 3300 RSD

 


Naziv proizvoda: PROFI BOX 6
Broj pucnja: 19
Kalibar: 30mm
Cena: 3300 RSD

 


Naziv proizvoda: ENERGY 2
Broj pucnja: 32
Kalibar: 30mm
Cena: 5500 RSD

 


Naziv proizvoda: UNIVERSAL
Broj pucnja: 50
Kalibar: 30mm
Cena: 8500 RSD

 


Naziv: SPECTACLE
Broj pucnja: 50
Kalibar: 30mm
Cena: 8500 RSD

 


Naziv: PYRO EMOTIONS
Broj pucnja: 100
Kalibar: 30mm
Cena: 18000 RSD

 

Naziv: DANGER ZONE
Broj pucnja: 62
Kalibar: 20mm+25mm+30mm+45mm
Cena: 15000 RSD