Go to Top

Rimske sveće

rimske-svece
Naziv: RIMSKA SVECA 10 BOJA
Sifra: T6236
Broj raketa: 10
Komada u pavovanju: 12
Kalibar: 5mm.
Pakovanje u kartonu: 80/12

 

rimske-svece
Naziv: RIMSKA SVECA 15 BOJA
Sifra: T6237
Broj raketa: 15
Komada u pavovanju: 12
Kalibar: 5mm
Pakovanje u kartonu: 80/12

 

rimske-svece
Naziv: RIMSKA SVECA 20 BOJA
Sifra: T6238
Broj raketa: 20
Komada u pavovanju: 12
Kalibar: 5mm
Pakovanje u kartonu: 48/12

 

rimske-svece
Naziv: RIMSKA SVECA 30 BOJA
Sifra: T6240
Broj raketa: 30
Komada u pavovanju: 12
Kalibar: 5mm
Pakovanje u kartonu: 48/12

 

 

rimske-svece
Naziv: RIMSKA SVECA THUNDER TORCH
Sifra: N2048
Broj raketa: 10
Komada u pavovanju: 6
Kalibar: 10mm
Pakovanje u kartonu: 36/6

 

 

 

rimske-svece
Naziv: RIMSKA SVECA 4
Sifra: JRC5678
Broj raketa: 10
Kalibar: 100mm.
Pakovanje u kartonu: 36/4

 

 

 

rimske-svece
Naziv: ROMAN CANDLE 1
Broj pucnja: 8
Kalibar: 25mm
Cena: 350 RSD

 

 

 

rimske-svece
Naziv: ROMAN CANDLE 2
Broj pucnja: 8
Kalibar: 25mm
Cena: 350 RSD

 

 

 

rimske-svece
Naziv : ROMAN CANDLE 3
Sifra : K2274C
Broj raketa : 8
Kalibar : 20mm
Pakovanje u kartonu : 24/2

 

 

 

rimske-svece
Naziv : BAZOOKA 1
Broj pucnja: 8
Kalibar: 30mm
Cena: 1100 RSD

 

 

 

rimske-svece
Naziv : BAZOOKA 2
Broj pucnja: 8
Kalibar: 30mm
Cena: 1100 RSD